آزمونهای روانشناسی که در این بخش آورده شده اند بیشتر جنبه سرگرم کننده دارند و لزوما از نظر علمی معتبر نمی باشند. البته ما روی خودمان که امتحان کردیم اکثر جوابها درست از آب درآمد! شما هم امتحان کنید و خبرش را به ما بدهید.
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.