آزمون تمرکز
 
 
     
 

لینک زیر حاوی یک بازی ساده برای آزمون تمرکز است که باید ماوس را روي مربع قرمز نگه داشته و آن را حركت دهيد.

 باید سعي كنيد مربع قرمز رنگ با ديواره و مربع يا مستطيل‌هاى آبى رنگ برخورد نكند.
 اگر بتوانيد بيشتر از 18 ثانيه از برخورد جلوگيرى كنيد، تمرکزتان عالیست.
گفته ميشه خلبانان نيروى هوايى آمريكا تا 2 دقيقه مى توانند ادامه بدهند.

آزمون تمرکز

 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.