امواج مغزی خود را اندازه‌گیری کنید

 
 
 

کدامیک از امواج مغزی نشان داده شده در شکل‌های زیر با حال فعلی شما بیشتر تناسب دارد (یا آن را بیشتر ترجیح می‌دهید)؟

 
   
 


 

آلفا

 

تتا

     
 

بتا

 

دلتا

     

 

آرگون

 

لونا

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.