کودکانی که توجه بیشتری دارند در تحصیل موفق‌ترند

 
 
   
 
بر اساس نتایج مطالعة تازه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا صورت گرفته، کودکان پیش‌دبستانی که قادرند توجه بیشتری بر روی انجام امور بکنند و بر روی یک کار تا آخر باقی بمانند، 50 درصد بیشتر از بقیة کودکان احتمال دارد که مقطع تحصیلی دانشگاهی را به پایان برسانند.

 این مطالعه بر روی بیش از 430 کودک صورت گرفته و نشان می‌دهد که مهارت‌های رفتاری و اجتماعی می‌تواند مهم‌تر از مهارت‌های تحصیلی در پیش‌بینی موفقیت دانشگاهی باشد. در این مطالعه، مهارت‌های توجهی در سن چهارسالگی و مهارت‌های خواندن و ریاضی در سنین 7 و 21 سالگی مورد ارزیابی قرار گرفت. کودکانی که والدینشان به آن‌ها نمرة بالایی از نظر قابلیت توجه کردن و پایداری بر روی یک کار در سن 4 سالگی داده بودند، در بین کسانی که تا سن 25 سالگی دورة کارشناسی را در دانشگاه به پایان رسانده بودند، 50 درصد بیشتر بودند. نکتة جالب توجه و غیرمنتظره در این پژوهش این است که مهارت‌های خواندن و ریاضی را نمی‌توان به عنوان عامل پیش‌بینی کنندة موفقیت تحصیلی در سطح دانشگاه به حساب آورد.

 به گفتة مگان مک کله لند، پژوهشگر رشد کودک در دانشگاه ایالتی اورگان، هم‌اکنون در مقطع پیش‌دبستانی فشار زیادی برای آموزش مهارت‌های تحصیلی (خواندن، ریاضیات، و امثال آن) به کودکان آورده می‌شود. در صورتی که مطالعة ما نشان می‌دهد که بزرگترین پیش‌بینی کنندة تکمیل تحصیلات دانشگاهی مهارت‌های خواندن و ریاضی نیست بلکه این است که کودک در سن 4 سالگی قادر است کاری را به پایان برساند و بر روی انجام امور توجه کند یا نه.

خبر خوب در این رابطه این است که این مهارت‌های تعیین کنند و مهم، قابل آموزش دادن می‌باشند. به گفتة مک کله لند بازی‌های ساده‌ای مثل چراغ سبز/ چراغ قرمز می‌توانند ابزار مفیدی برای آموزش مهارت‌های خودگردانی و توجه به کودک باشند. (در این بازی، یک نفر نقش چراغ راهنمایی را بازی می‌کند و بقیه سعی می‌کنند دستشان را به او بزنند. در ابتدا همة کودکان با فاصلة در حدود 5 متر از چراغ راهنمایی قرار می‌گیرند. چراغ راهنمایی سرش را از بقیة کودکان بر می‌گرداند و می‌گوید «چراغ سبز». در این لحظه، کودکان مجازند که به سمت او حرکت کنند. در هر لحظه، چراغ راهنمایی ممکن است بگوید «چراغ قرمز» و برگردد. اگر هر یک از کودکان پس از اعلام چراغ قرمز حرکت کنند، از بازی خارج می‌شوند. بازی با اعلام مجدّد «چراغ سبز» ادامه می‌یابد. اگر همة کودکان پیش از آن که کسی بتواند دستش را به چراغ راهنمایی بزند حذف شوند، چراغ راهنمایی برنده‌ است. در غیر این صورت، نخستین بازیکنی که بتواند دستش را به چراغ راهنمایی بزند برنده خواهد بود و این حق را پیدا می‌کند که برای بازی بعد، نقش چراغ راهنمایی را داشته باشد.)

 خانم مک کله لند می‌گوید «توانایی‌ها و قابلیت‌های تحصیلی قطعاً باعث پیشرفت می‌شوند امّا مهارت‌های دیگر نیز بسیار اهمیت دارند. ما به طور فزاینده‌ای شاهد هستیم که توانایی گوش دادن، توجه کردن و به پایان رساندن کارهای مهم، برای موفقیت بعدی در زندگی بسیار با اهمیت هستند.»

  ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار

منبع

* "Kids Who Can Pay Attention More Likely to Finish College« ,Kendra cherry, .,
http://pschology.about.comمقالات مرتبط
 
* بهترین پیش‌بین برای موفقیت تحصیلی چیست؟

(www.ravanyar.com/childpsychology/user/Articles/AcademicSuccess.asp)

 * نظریه‌های رشد کودک

(www.ravanyar.com/childpsychology/user/Articles/Growth.asp)


 
 
 
 
 

:نظر خود را در مورد اين مطلب اعلام نماييد
( 53  رای )
 
بی استفاده کم استفاده متوسط مفید خيلی مفید
 
     
 
 
 
 
تعیین وقت
پرسش‌های رایج
           مقالات مرتبط
 
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.